Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koňský slovníček

A

Airs - Nadzemní prvky vysoké jezdecké školy. Figury : Levada, pesada, courbetta,croupada, balottada a capriola.

Anglický skok - Překážka ve steeplechase,skloněná bariéra, příkop, živý skok, zvýšený doskok. 

B

Balottada - Stotožňujě se s croupadou,ale s tím rozdílem, že kůň při přitažení zadních nohou obrátí zadní kopyta tak, že jsou vidět podkovy. Cvik je příprava na nejtěžší figuru : Capriolu.

Bariéra - Jednoduchá překážka používaná na soutěžích nebo při výcviku.

Biorytmus - Periodické procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období.

Bílá čára - Je asi 0.5 sm široká pruh kopírující mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem. Bílá čára je nepigmentovaná rohovina.

C

Caplování - Nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (např. při přechodu mezi krokem a klusem.

Cígle - Oteže.

Capriola - Nejtěžší cvik VJŠ, původně byla bojovným cvikem. Kůň se energicky vymrští mohutným odrazem šikmo vzhůru a před dosažením vodorovné polohy prudce vytrčí zadní končetiny směrem vzhůru. Je to obdoba skoků koz, odtud název (capra = koza) . Pro koně je skok náročným střídáním značného sebrání se značným sevřením v hlezenech a následného rychlého uvolnění. Pro tuto náročnost dělají capriolu jen nejtalentovanější koně.

Croupada - další z figur vyskoké školy. Kůň se odrazí z levady a stáhne zadní končetiny pod sebe. Jeho tělo je téměř vodorovné.

Courbetta - další z nějtěžších figur vysoké školy. Jde o opakované croupady, bez dotyku země předními končetinami. Skok má tři fáze - přechod z piaffy do levady, odskok z levady a doskok zpět do levady. Špičkoví koně, specialisté na tuto figuru, mohou tyto skoky provádět i několikrát za sebou.

Crack - výraz pro špičkové sportovní koně.

Cross - country - Obtížnější terénní jízda, mohutné přírodní skoky, vysoká rychlost. Skoky jako lavice, chaloupky, kopce, klády, skoky z a do vody se provádějí v cvalu či trysku.

Croupadda - nadzemní prvek VJŠ.Kůň se z levady odrazí šikmo vzhůru a stáhne nohy pod sebe.

Č

Čabraka - okrasná, často bohatě zdobená, dečka pod sedlo koně.

D

Degenerace - Ztráta jedné nebo několika životně důležitých schopností těla.

Derby - Mezinárodní název nejvýznamějšího dostihu zpravidla na 2400 metrů. Chovatelská zkouška pro tříleté klisny a hřebce abglického plnokrevníka, při níž všichni koně nesou stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevi 1,5 kg.

Distance dostihu - vzdálenost, na jakou se dostih běží.

Distance před cílem - označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.

Distancovat jezdce - odebrat mu jezdeckou licenci

Distanční jízda - jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonnostní dispozice.

Dostih mrtvý - součastné vítězství dvou nebo více koní

Dotace - peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní

Doupě - dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada

Dvojitá uzda - uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře

E

Ekipa - skupina jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží.

Exteriér - zevnějšek koně posuzovaný na základě tělesných tvarů a jejich celkové souměrnosti.

F

FEI - zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.

Fenotyp - výsledek spolupůsobení dědičného základu a prostředí. Za určitých podmínek měřitelná funkce genotypu.

Festle - spěnka

Figury klasické - pozemní cviky vysoké školy, které se staly součástí drezurních soutěží - např. pasáž a piaf

Flegmatičnost - nízká vzrušivost

Flémování - při flémování kůň zdvihá a obrací na ruby horní pysk. Reaguje tak na nezvyklou chuť či pach.

Flígr - kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech ( 1000 až 1400 m ). Typickým představitelem byl hřebec Hároš.

Francouzský postoj - nepravidelný postoj předních končetin. Jedna noha je ze spěnkového kloubu rozevřená.

Francouzský skok - překážka ve steeplechase. Dva živé ploty, mezi nimi je suchý příkop.

Fullpace - maximální rychlost koní v dostihu, případně tréninku

G

Galop - cval

Generální handicap - pořadí, v kterém jsou koně seřazení podle kvality. Ta je vyjádřena hmotností, kterou by ten který kůň měl nést oproti soupeřům, aby všichni měli stejnou šanci zvítězit. Handicap se mění po každém dostihu podle výkonu každého jednotlivce. Každoročně je pak definitivně uzavřen na konci sezóny.

Genotyp - souhrnné dědičné založení jedince. Soubor genů v buňce. V širším významu se hovoří o genotypu jedince, v užším o genotypu vybrané vlastnosti. Genotyp se může projevit v určitém prostředí měřitelnou formou, a to fenotypem.

Gig - lehký dvoukolový jednospřežní kočárek.

Gymkhana - soutěž složená z nejrůznějších disciplín převážně hravého charakteru

 H

Hack - uznaný typ lehkého jezdeckého koně.

Hadí příkop - překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.

Hakamore - bezudidlová uzda působící prostřednictvím páky na nos koně. Dává se koním, kteří odmítají nosit udidlo zvláště při skocích.

Halali - mezinárodní výraz pro zakončení honební jízdy

Háček na kopyta - pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.

Házlerin - nákrčník

Hierarchie - přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě

Hipiatrie - léčení koní

Hipologické muzeum ve Slatiňanech - zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.

Hipologie - nauka o koních

Hlezna nízko nad zemí - krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.

Hlezna vysoko nad zemí - dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.

Hloubka hrudníku - vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.

Hřebčinec - instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.

Hřebec - samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.

Hřebeček - nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.

Hřebení - porod klisny

Hřebice - výraz pro mladou, dosud nezapuštěnou klisnu

Hříbárna - zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.

Hunter - mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi.